Gastcolumn

Martine Bouman

Bijzonder Hoogleraar 'Entertainment Media and Social Change'

‘Je doet gewoon elke dag je best, zoals zoveel mensen dat doen. Daar sta je verder niet echt bij stil. Het was vorig jaar dan ook heel bijzonder toen de voorzitter van de jury mijn naam noemde als winnaar van de eerste Marc Cornelissen Brightlands Award. Dan groei je ter plekke wel twee centimeter. Dat doet goed, het wordt blijkbaar gewaardeerd wat je samen met je team doet.  Natuurlijk ga je je dan ook een ambassadeur van het gedachtegoed van Marc Cornelissen voelen: samenwerking en leiderschap om de wereld meer duurzaam te maken. Maar je voelt je ook ambassadeur van Brightlands, al moet ik toegeven dat ik vorig jaar nog niet precies wist wat er bij Brightlands allemaal gebeurt.'

  Je doet gewoon elke dag je best,
zoals zoveel mensen dat doen.

Innovatief onderzoeksprogramma Y!P

De geldprijs van 25.000 euro die aan de award is verbonden, besteden we aan het ontwikkelen van nieuwe onderzoekslijnen, zoals het innovatieve onderzoeksprogramma Y!P, Dat staat voor ‘Young Inclusive and Productive’. Y!P richt zich op jongeren tussen 16 en 30 jaar met een chronische aandoening, zoals een stoma, brandwonden, diabetes of epilepsie. Hun chronische aandoening zorgt voor extra uitdagingen zoals het leren omgaan met pijn en medicatie, eenzaamheid, angst, maatschappelijke participatie en relaties. Met veel kans op schooluitval en werkloosheid. Dat is een enorm verlies van talent, gezondheid en arbeidspotentieel. Onder die groep bevinden zich echter jongeren die manieren hebben gevonden om beter met die omstandigheden om te gaan; de positieve uitzonderingen. We willen van hen leren en samen met hen diverse interventies en prototypen ontwikkelen die andere jongeren met een chronische aandoening kunnen ondersteunen. Het kan daarbij gaan om technologie – bijvoorbeeld een slimme app die signaleert wanneer het tijd is om even te rusten, maar bijvoorbeeld ook om gedragsverandering, gesprekstechnieken of coaching tools. Voor dit onderzoek zoeken we nog bedrijven die partner willen worden in ons onderzoek. Logisch dat ik dan denk aan bedrijven uit Brightlands. Ze worden van harte uitgenodigd!

De kracht van storytelling

Een andere onderzoekslijn is gericht op de kracht van storytelling. Hoe daag je in deze tijd van sociale media mensen met verhalen uit om over de grenzen van hun eigen gelijk te kijken? Sommige groepen wantrouwen de officiële communicatie van bijvoorbeeld de overheid en hechten meer geloof aan wat er binnen hun eigen Facebook-groep wordt beweerd. We willen filter bubbels doorprikken en groepen mensen verbinden. Hoe kun je samen met bijvoorbeeld bekende YouTubers en Instagrammers kwesties agenderen en mensen uitnodigen om met elkaar te praten over thema’s zoals vaccinatiebereidheid, orgaandonatie, of gentechnologie? Ons onderzoek moet er uiteindelijk toe leiden dat ook deze mensen niet alleen goed geïnformeerd zijn, maar zich ook goed geïnformeerd voelen.

Opvolger

Ik ben reuze benieuwd wie mijn opvolger wordt en de tweede Marc Cornelissen Brightlands Award wint. Op 6 december weten we het. Ik ben zeker van de partij. En ik kijk vooral uit naar de ontmoeting met de familie van Marc Cornelissen. Vorig jaar was dat een prachtig moment van inspiratie. Dat zal het dit jaar ook zeker weer zijn.’

Wil je gastcolumns voortaan automatisch in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor Brightlands News.

Over Martine

Prof. dr. Martine Bouman (1954) richtte in 1999 het Centrum Media & Gezondheid (CMG) in haar woonplaats Gouda op. Dat is een kenniscentrum dat bruggen slaat tussen populaire media en maatschappelijke en gezondheidsorganisaties om op een laagdrempelige manier verschillende groepen in de samenleving te bereiken. 

Sinds 2015 is Martine Bijzonder Hoogleraar 'Entertainment Media and Social Change' aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC).


Prijzen

Het werk van Martine Bouman en het Centrum Media & Gezondheid is diverse keren onderscheiden. Vorig jaar, in 2017, werd Martine Bouman de eerste winnaar van de Marc Cornelissen Brightlands Award. In datzelfde jaar kreeg ze voor haar gehele oeuvre op het terrein van gezondheidscommunicatie de ZonMw Parel. 

In 2010 kreeg ze als eerste Europeaan en eerste vrouw de prestigieuze Everett M. Rogers Award for Achievement in Entertainment-Education. In dat jaar kreeg het CMG voor sound effects een Gouden Reiger voor uitmuntende projecten op gebied van doelgroepcommunicatie met audiovisuele en interactieve media.