Gastcolumn

Rianne Letschert

Rector magnificus Universiteit Maastricht

Talenten door en voor de regio

Waar het universitair onderwijs van oudsher primair gericht was op het opleiden van volgende generaties, zien we de laatste jaren dat dit niet genoeg is. Of beter: vinden we dat zelf niet meer volstaan. Ons doel, als Universiteit Maastricht, is hoogopgeleide, veerkrachtige, flexibele en uitstekend inzetbare mensen te leveren voor de arbeidsmarkt. Dat betekent meer doen dan alleen academische kennis en vaardigheden overdragen. Het betekent employability ontwikkelen, oftewel zelfbewustzijn, aanpassingsvermogen, sociale verantwoordelijkheid en het besef dat een Leven Lang Leren cruciaal is voor een succesvolle loopbaan. 

Maastrichtse studenten leren deze vaardigheden al ruim veertig jaar, dankzij ons Probleemgestuurd Onderwijs, onze international classroom en onze hoogwaardige opleidingen. Uitgebreide studieloopbaanbegeleiding, carrièreadvies, een hele reeks stagemogelijkheden en praktijkgerichte leeromgevingen vormen daarop een waardevolle aanvulling. En daar komen onze Brightlands-campussen in beeld. Daar kunnen onze studenten kennismaken met onze partners, stagelopen, jonge ondernemers worden, meedoen aan onderzoek of meewerken aan praktijkgerichte projecten.

Een van onze vele initiatieven op het gebied van employability is het Master Yourself project. Samen met UM Career Services bieden we onze masterstudenten workshops en masterclasses aan bij gerenommeerde bedrijven en organisaties in de Euregio. Zo leren ze belangrijke vaardigheden, breiden hun netwerk uit en krijgen een goede indruk van bedrijfsvoering. De eerste edities waren een groot succes, zowel voor de deelnemende bedrijven als voor de studenten. Daarom nodigen wij continu bedrijven in de Euregio uit om mee te doen aan Master Yourself. Daarmee geven zij afstudeerders de kans kennis te maken met het bedrijfsleven en ontmoeten ze tegelijkertijd mogelijke nieuwe werknemers. Als UM vinden we het belangrijk onze talenten niet verloren te laten gaan voor de regio en tegelijkertijd willen we onze studenten bewust maken van boeiende banen in dit gebied. Banen die heel vaak op de Brightlands-campussen worden aangeboden. 

Twee andere initiatieven waarbij het Euregionale bedrijfsleven is betrokken, zijn de Student Challenge Board (SCB) en Hire our Students. Beide projecten maken het mogelijk onze enthousiaste en leergierige studenten in te zetten in bedrijven en organisaties. In het SCB-project gaan groepjes studenten met een frisse blik aan de slag met uitdagingen die bedrijven formuleren. Hire your Students spreekt voor zich: een vacaturebank puur en alleen voor de UM, waar je een oproep kunt plaatsen voor stagiairs, medewerkers of projectondersteuning. Daarnaast organiseren we Career Events waar studenten net zo veel leren van experts en alumni als van elkaar.

Wij doen er alles aan bij te dragen aan kansen in de Euregio voor onze afgestudeerden. Van alle hiervoor genoemde initiatieven tot het binnenhalen van een proeflab met als uiteindelijke doel om de Einsteintelescoop naar Zuid-Limburg te krijgen. Dit enorme project zal talloze banen creëren voor hoogopgeleiden, dus laten we duimen dat we in 2021 bericht krijgen dat het doorgaat. Dan hangen we de UM- en Brightlandsvlaggen uit!

 

Wil je gastcolumns voortaan automatisch in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor Brightlands News.

Paspoort

Prof. dr. Rianne Letschert (1976) studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Montpellier. 

In maart 2011 werd Rianne Letschert benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel Victimologie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, waar ze ook promoveerde.

Ze schreef diverse boeken en publiceerde in nationale en internationale tijdschriften. Als research fellow werkte ze aan de universeiten van Cambrigde en Barcelona.

In mei 2015 ontving professor Letschert een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoek naar de impact van internationale tribunalen op samenlevingen en mensen die geconfronteerd worden met ernstige schendingen van de mensenrechten en internationale misdaad. Daarnaast was ze directeur van het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). In 2012 werd ze lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar  ze in april 2015 werd benoemd tot voorzitter.

Op 1 september 2016 werd prof. dr. Rianne Letschert benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Maastricht.

Bekijk de gastcolumns die eerder in deze rubriek verschenen