menu

Ondersteuning door de overheid

Accelerate³

Als onderdeel van het project zullen Brightlands Chemelot Campus en Centexbel 3D-printers aanschaffen en bij KULAK zal zgn. karakterisatie-apparatuur worden geïnstalleerd. Het uiteindelijke doel van het project is bedrijvenclusters te verbinden en derde partijen, inclusief mkb'ers, te voorzien van apparatuur en van de kennis over productie en materialen die gedurende het project wordt verworven.

Het project richt zich ook op de optimalisatie van het 3D-printproces van materialen voor verschillende toepassingen. Hierbij gaat het dikwijls om kunststoffen met een biobased herkomst, bijvoorbeeld polymelkzuur (PLA). Een van de onderwerpen waarin de onderzoekers zijn geïnteresseerd is het karakteriseren van de oppervlaktefenomenen tussen de lagen die bij het gebruik van een 3D-printer worden aangebracht.

Accelerate³ is een Brightlands-project van Brightlands, Centexbel, KULAK en TUA West.

Accelerate³ wordt gefinancierd door het Interreg Vlaanderen-Nederland-programma.

Totale subsidie: € 1.250.000
Totale investering: € 3.000.000

Status Update Accelerate3 (d.d. 26-09-2017)

Het project is momenteel halverwege. In het eerste jaar werd de focus bij elke partner gelegd op de uitwerking van een plan van aanpak voor de geplande investeringen. Zowel ondernemingen als kennisinstellingen werden betrokken bij het selectieproces van de aan te schaffen infrastructuur voor Additive Manufacturing technologie. Inmiddels zijn de eerste toestellen aangekocht, geleverd en geïnstalleerd.

  • Bij Centexbel werd de Freeformer 3D Printer geïnstalleerd
  • Bij de KUL wordt de installatie van het XPS toestel momenteel voltooid
  • Chemelot Research Facilities heeft een verandering van de scope van haar project aangevraagd op basis van haar nieuwe 3D print roadmap. De focus ligt op aankoop van toestellen die zo goed mogelijk aansluiten bij de doelstelling van het project, namelijk het experimenteren met nieuwe materialen voor 3D printing, en voor deze investeringen samen te werken met meer partners uit het Brightlands ecosysteem. De exploitatie van de bestaande printers van CRF wordt volgens de volgende lijnen uitgevoerd:
  1. clustervorming en MKB met onder andere de samenwerking met West-Vlaanderen
  2. ondersteuning onderzoeksactiviteiten
  3. pilotprojecten

Deze scopewijziging ligt ter goedkeuring voor bij het interregsecretariaat Vlaanderen Nederland.

Status update: september 2017