Ondersteuning door de overheid

Accelerate³

In Accelerate³ bundelen projectpartners Brightlands Chemelot Campus, Centexbel, KULAK en TUA West de krachten op het vlak van ontwikkeling van biogebaseerde materialen voor Additive Manufacturing. Het project wil op die manier de specifieke expertise en testinfrastructuur met betrekking tot 3D printen in Nederlands Limburg en West-Vlaanderen versterken.

Als onderdeel van het project zal Centexbel 3D-printers aanschaffen en bij KULAK zal zgn. karakterisatie-apparatuur worden geïnstalleerd. Het uiteindelijke doel van het project is bedrijvenclusters te verbinden en derde partijen, inclusief mkb'ers, te voorzien van apparatuur en van de kennis over productie en materialen die gedurende het project wordt verworven.

Het project richt zich ook op de optimalisatie van het 3D-printproces van materialen voor verschillende toepassingen. Hierbij gaat het dikwijls om kunststoffen met een biobased herkomst, bijvoorbeeld polymelkzuur (PLA). Een van de onderwerpen waarin de onderzoekers zijn geïnteresseerd is het karakteriseren van de oppervlaktefenomenen tussen de lagen die bij het gebruik van een 3D-printer worden aangebracht.

Accelerate³ is een Brightlands-project van Brightlands, Centexbel, KULAK en TUA West en wordt gefinancierd door het Interreg Vlaanderen-Nederland-programma.

Het project Accelerate³ is geraamd op € 2.347.070 waarvan € 911.338 Interreg-subsidie uit het programma Vlaanderen-Nederland. De Interreg-subsidie heeft een looptijd van drie jaar.

Status Update Accelerate3 (d.d. 16-4-2018)

In het eerste jaar werd de focus bij elke partner gelegd op de uitwerking van een plan van aanpak voor de geplande investeringen. Zowel ondernemingen als kennisinstellingen werden betrokken bij het selectieproces van de aan te schaffen infrastructuur voor Additive Manufacturing technologie.

De eerste toestellen - de Freeformer 3D printer bij Centexbel en een XPS toestel bij KU Leuven Campus Kulak Kortrijk - werden in het voorjaar van 2017 geleverd en geïnstalleerd. De tweede reeks toestellen - een Small en Wide Angle X-ray Scattering/Diffraction toestel bij KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en een monofilamentenlijn bij Centexbel - zou binnenkort operationeel moeten zijn.

Chemelot Research Facilities heeft een verandering van de scope van haar project doorgevoerd op basis van haar nieuwe 3D print roadmap. De focus ligt op een verdere
uitbreiding van samenwerkingsprojecten op het gebied van nieuwe/verbeterde materialen en onderzoeken van technische/commerciële haalbaarheid van 3D printing.

De exploitatie van de bestaande printers van CRF wordt volgens de volgende lijnen uitgevoerd:

  1. clustervorming en MKB met onder andere de samenwerking met West-Vlaanderen
  2. ondersteuning onderzoeksactiviteiten
  3. pilotprojecten.

In 2018, het laatste projectjaar, zal Accelerate³ volop inzetten op kennisdeling over het gebruik van materialen in 3D print toepassingen, zowel tussen de projectpartners onderling als naar KMO’s en MKB’s toe. Brightlands Chemelot Campus BV neemt hierin het voortouw.

Status update: april 2018

external links

Accelerate³
Accelerate³ website.

Centexbel
Centexbel over Accelerate³.

KU Leuven KULAK
Renewable Materials and Nanotechnology Research Group.

TUA West
TUA West about over Accelerate³.

Edwin Bakker

Brightlands Chemelot Campus
Business Development Manager
+31 6 22045495
send email