Ondersteuning door de overheid

Project EnOp

Doelstelling

EnOp heeft als doel om energieopslagsystemen en CO2-omzettingstechnologieën te ontwikkelen. Het opslaan van duurzaam opgewekte energie gebeurt onder andere door CO2 om te zetten in hoger-energetische koolstofverbindingen. Deze verbindingen kunnen worden gebruikt als vervanging voor fossiele brandstoffen (chemische energiedragers) en/of als grondstof voor eindproducten zoals kunststoffen (specialty chemicals).

EnOp is een project van Brightlands Chemelot Campus, Universiteit Hasselt, TNO Onderzoek en Advies, VITO N.V., Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER), Thomas More-hogeschool, Universiteit RWTH Aachen, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven en Technische Universiteit Eindhoven. Het project is geïnitieerd door Nanohouse.

Project EnOp wordt ondersteund door het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Totale subsidie: € 2.000.000
Totale investering: € 4.000.000

Status: maart 2018.

Partners

Lees meer
Over EnOp
Resultaten
Onderzoeksactiviteiten
Projectpartners
Financier
Nieuws

Petra Doelman

Brightlands Chemelot Campus
Project Manager Project EnOp
+31683227652
send email